Podziel się posiłkiem

Firma: Danone

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2003

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program marketingu zaangażowanego społecznie będący częścią strategii społecznej odpowiedzialności firmy Danone polegającej na walce z niedożywieniem dzieci w Polsce. Akcja zorganizowana we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, miała na celu gromadzenie funduszy, które następnie zostały przekazane na rzecz akcji “Pajacyk” zajmującej się dożywianiem dzieci w szkołach. Najważniejszym rezultatem akcji było ufundowanie ponad 300 tys. posiłków w roku szkolnym 2003/2004. W trakcie spotkań grup roboczych, które zostały powołane po konferencji zorganizowanej przez Danone, zaproponowano przeprowadzenie badania we wszystkich polskich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, a także stworzenie bazy danych o organizacjach zajmujących się bezpośrednio dożywianiem dzieci i finansujących tego typu działalność.