Platforma charytatywni.allegro.pl

Firma: Allegro

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Platforma charytatywni.allegro.pl powstała, by umożliwić organizacjom pozarządowym prowadzenie zbiórek pieniędzy, a internautom ułatwić przekazywanie środków na wybrany, szczytny cel. Uruchomiona w 2014 r. strona została od podstaw stworzona przez informatyków Allegro. Towarzyszyła jej kampania informacyjna zachęcająca organizacje pozarządowe do rejestracji i pokazująca zalety internetowych zbiórek pieniędzy. Ambasadorami tej akcji zostali Jurek Owsiak, Anna Dymna oraz Ewa Błaszczyk – to ich fundacje jako pierwsze przyłączyły się do projektu. Dzięki serwisowi Fundacja Banki Żywności, wspólnie z firmą Danone, po raz pierwszy zorganizowała zbiórkę wirtualnych paczek z żywnością w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem”.