Pingpongowe marzenia z PSE

Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pingpongowe marzenia z PSE, to inicjatywa Polskiego Związku Tenisa Stołowego wspierana przez PSE oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, jako część „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Celem projektu jest wdrożenie systemu szkolenia w polskim tenisie stołowym, wyposażenie trenerów w kompetencje, które przekazane najzdolniejszym dzieciom mają szansę stworzyć szeroką kadrę profesjonalnych zawodników, reprezentujących Polskę na imprezach o randze międzynarodowej w perspektywie kolejnych 15 lat. Zajęcia są organizowane w 70 klubach zrzeszonych w strukturach PZTS. Do programu zrekrutowanych zostało 1120 zawodników. PSE, wspólnie z PZTS, wytypowały 20 z nich, z myślą o lokalnych społecznościach. Wybrane kluby prowadzą działalność w gminach, w których PSE eksploatują posiadaną infrastrukturę lub realizują projekty inwestycyjne.