Pierwszy raport społeczny

Firma: PKN Orlen

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2003

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Partnerstwo i odpowiedzialność” – pod tym tytułem ukazał się pierwszy raport PKN Orlen, ale też pierwszy w Polsce raport, spełniający międzynarodowe standardy raportowania CSR. W publikacji przedstawiono zasady współpracy z poszczególnymi grupami interesariuszy (akcjonariusze, klienci, pracownicy, partnerzy biznesowi i społeczni, środowisko naturalne) i najważniejsze dokonania koncernu w tym zakresie w poprzednim roku.