Pierwsza Przymiarka

Firma: LPP

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wychowankowie domów dla dzieci stoją przed szczególnym wyzwaniem wejścia w dorosłe życie, w tym w życie zawodowe – z jednej strony brakuje im pozytywnych przykładów, choćby tych przekazywanych w rodzinie, z drugiej – pewności siebie i poczucia, że należy im się ich własne „miejsce na ziemi”. Pierwsza Przymiarka to pilotażowy program aktywizacji zawodowej młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, który LPP finansuje i realizuje w partnerstwie z Fundacją Innowacji Społecznej. Dzięki wsparciu młodzi ludzie mają szansę, pod okiem mentorów zawodowych wyłonionych spośród pracowników LPP, przygotować się do wejścia na rynek pracy. Zatrudnienie w firmie jest dla nich szansą na zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń. Większość uczestników pilotażu (8 z 11 osób) otrzymała możliwość kontynuowania pracy w salonach LPP.