Pierwsza pomoc dla przedszkolanek i nauczycieli

Firma: Lyreco Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma Lyreco nawiązała współpracę z Urzędem Gminy Michałowice (gmina, na terenie której zlokalizowana jest siedziba firmy) w celu realizowania projektów na rzecz rozwoju połeczności lokalnej. Pierwszą inicjatywą była organizacja bezpłatnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom dedykowana nauczycielom i wychowawcom z czterech publicznych placówek oświatowych na terenie gminy. W sfinansowanym przez Lyreco szkoleniu wzięło udział 14 osób.