Payroll – odpisy od wynagrodzeń wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Nidzicy

Firma: Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1999-2019

Organizacja nominująca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Pay-roll to rodzaj wsparcia finansowego, polegający na dobrowolnym zobowiązaniu się pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej kwoty z wynagrodzenia na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub realizacji wybranego programu społecznego. Zwykle jest to końcówka wynagrodzenia – od kilku do kilkudziesięciu zł. Odpisy wykazywane są w liście płac w kategorii inne potrącenia. Po dokonaniu potrąceń od pensji od wszystkich pracowników, którzy zdecydowali się na udział w programie, raz w miesiącu zebraną kwotę przekazuje się na konto bankowe organizacji pozarządowej. Dotychczas wsparto Nidzicki Fundusz Lokalny dzięki Wspieraniu Programów Stypendialnych – dotychczas przekazano 500 tys. zł oraz Payroll – dotychczas przekazano 100 tys. zł na NFL.