Partnerstwo w budowie społeczeństwa informacyjnego

Firma: Telekomunikacja Polska (obecnie Orange Poska)

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2007

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pomimo rozwoju szerokopasmowego internetu w Polsce, 8 mln gospodarstw domowych pozostaje bez stałego dostępu do sieci: 3 mln z nich z powodu braku możliwości technicznych (tereny wiejskie). Obszary te są zagrożone wykluczeniem informacyjnym. Telekomunikacja Polska we współpracy z samorządami stara się zapewnić infrastruturę na tych terenach, przy wykorzystaniu środków unijnych. W 2007 r. TP podpisałą porozumienia i listy intencyjne z władzami województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzystkiego, lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Projekt ten jest jednym z kluczowych przedsięwzieć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r.