Pan Karp zarybia Wisłę

Firma: Anwil

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2015

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Stałym elementem strategii ANWIL jest troska o środowisko, m.in. ochrona zasobów naturalnych oraz edukacja ekologiczna. Poprzez realizowaną we współpracy z Towarzystwem Promocji Ryb akcję Pan Karp zarybia Wisłę w szkołach podstawowych Włocławka i okolic, spółka podnosi świadomość znaczenia Wisły oraz jej fauny i flory dla ekosystemu. W ramach przedsięwzięcia każde dziecko mogło przedstawić pracę plastyczną lub poetycką, której motywem przewodnim była Wisła i zamieszkujące ją gatunki ryb. Nagrodą główną w konkursie, do którego napłynęło 300 prac z 18 placówek, był udział zwycięzców w zarybianiu Wisły narybkiem suma. Akcja miała miejsce w czerwcu 2015 r. na nabrzeżu Wisły należącym do ANWIL. Laureaci konkursu pod okiem specjalistów wpuścili do rzeki ponad 13 tys. narybku suma.