Okno z widokiem na Karierę

Firma: British American Tobacco Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Okno z widokiem na karierę” to pierwszy ze stałych podprojektów realizowanych w ramach programu „Akademia Augustowska”, prowadzonego przez British American Tobacco we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach od 2004 r. Projekt ma zapoznać młodzież wkrótce wkraczającą na rynek pracy z jego realiami oraz ze sposobami kształtowania przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Uczestnikom organizowanych w ramach projektu spotkań z menedżerami i innymi pracownikami BAT oraz WSFiZ dostarczana jest wiedza na temat możliwości podnoszenia kompetencji oraz z zakresu czynności wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. W spotkaniu inauguracyjnym „Okna z widokiem na karierę” wzięło udział 119 abiturientów rocznika 2008/2009.