Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego

Firma: Polpharma

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem kampanii jest edukowanie i uświadamianie wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka. POLPHARMA podejmuje także trudne tematy, np. życia seksualnego osób niepełnosprawnych czy seniorów. OPZS ściśle współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Dla instruktorów FAR przeprowadzony został cykl warsztatów, które miały pomóc im w opracowaniu sposobu edukowania podopiecznych w zakresie rehabilitacji seksualnej, zwłaszcza osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2011 r. podpisano umowę na 5 pilotażowych warsztatów dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Działania edukacyjne OPZS mają za zadanie skłonić Polaków do bardziej otwartej rozmowy na temat życia intymnego i do udania się do specjalisty w przypadku pojawienia się problemów. Liczne działania prowadzone są także w internecie.