Oferta dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Firma: BNP Paribas Bank Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. W Polsce działa kilkanaście tysięcy tego typu podmiotów w różnych formach prawnych. W przeprowadzonym wraz z NESsT – miedzynarodową organizacją (inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne) pilotażu, bank udzielił finansowania Stowaryzszeniu na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko. Siedlisko świadczy całodową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych, prowadzi firmę cateringową, realizuje programy edukacji zawodowej, tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy.