Od dziewczynki do kobiety

Firma: Johnson &Johnson

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma Johnson&Johnson Poland opracowała i wdrożyła ogólnopolski program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety”. Program, realizowany w gimnazjach, ma na celu edukację nastolatek, umożliwienie im lepszego poznania własnego ciała i zachodzących w nim przemian biologicznych. W 2004 r. do programu zostały włączone edukacyjne strony internetowe. Dzięki uczestnictwu w zajęciach u dziewcząt kształtuje się aktywna i odpowiedzialna postawa wobec własnego zdrowia, m.in. poprzez naukę samobadania piersi z wykorzystaniem silikonowego fantomu. W roku 2008 w programie wzięło udział ponad 100 tys. nastolatek z gimnazjów na terenie 13 województw, zaś od momentu wdrożenia skorzystało z niego ponad 1,5 mln dziewcząt.