Obsługa bez barier

Firma: Santander Bank Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) postanowił dostosować infrastrukturę oddziałową i informatyczną banku do potrzeb klientów z niepełnosprawnością. W 2010 r. dokonano audytów architektonicznych w 100 placówkach banku, 67 oddziałów zostało poddanych pracom dostosowawczym, a 33 uzyskały certyfikację dostępności; przeszkolono 140 pracowników z 63 oddziałów; dostosowano serwis www oraz 51 bankomatów na terenie kraju. W realizację praktyki zaangażowani są przedstawiciele wielu jednostek banku, odpowiedzialnych za infrastrukturę oddziałową, bankowość elektroniczną, kulturę organizacyjną, jak również beneficjenci. Działaniom towarzyszyły cykliczne konsultacje z partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Polskim Związkiem Niewidomych. W efekcie zwiększyły się kwalifikacje zawodowe przeszkolonych pracowników i bank podniósł jakość obsługi klientów.