Nowy kierunek studiów drugiego stopnia o specjalności przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Firma: Polpharma

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polpharma wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym powołała nowy kierunek studiów II stopnia o specjalności Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką. Celem kształcenia na nowym kierunku jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do praktycznych zadań w przemyśle farmaceutycznym. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Farmacji. Natomiast przedmioty praktyczne, których program był współtworzony przez Polpharmę, wykładane są na Uczelni przez 24 ekspertów z firmy. Ponadto, na każdego studenta tego kierunku czeka 9-tygodniowy staż w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. W jego trakcie absolwenci będą mogli poznać najnowsze technologie i nauczyć się pracy ze sprzętem. Pierwszy rocznik rozpoczął naukę na nowym kierunku 1 października 2017 r. Studia dualne, łączące teorię z praktyką, pozwalają na rozszerzenie i pogłębienie współpracy nauki z biznesem. Utworzenie kierunku we współpracy z Polpharmą umożliwi studentom zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia, która ułatwią im start w życie zawodowe, podniosą ich konkurencyjność i wartość na rynku pracy. Praktyka realizowana we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.