Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych

Firma: Amica

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Szkolenia „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych” są odpowiedzią na wdrożone w 2016 r. w firmie Amica narzędzia: Kodeks Etyki, nowe ścieżki zgłaszania nieprawidłowości (zewnętrzne i wewnętrzne), powołanie Komisji ds. Etyki. Uruchomiony cykl szkoleń stacjonarnych ma na celu edukację pracowników w zakresie postępowania w trudnych sytuacjach w miejscu pracy. Poszerza również wiedzę pomagającą rozpoznawać zjawiska, takie jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne. W 2018 r. przeszkolono 1557 osób.