Nienieodpowiedzialni

Firma: ANG Spółdzielnia

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013-2019

Organizacja nominująca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Celem projektu jest zachęcanie do refleksji nad tym, jak budować mądrą, wrażliwą i odpowiedzialną branżę finansową oraz jak tworzyć wartość zarówno ekonomiczną, jak i społeczną. W ramach projektu istnieje portal nienieodpowiedzialni.pl, organizowane są konferencje (ostatnia 6. edycja zgromadziła ponad 430 osób), przeprowadzane są badania, wydawana jest gazeta (już 6 numerów) i cykl książkowy „Rozmowy o odpowiedzialności”. Poruszane są tematy służby, etyki, odpowiedzialności za dobro wspólne i filozofii biznesu. Do dialogu zapraszany jest biznes, trzeci sektor, naukowcy i administracja publiczna. Nienieodpowiedzialni są partnerem wielu inicjatyw biznesowo-społecznych. Docierają m.in. do liderów i pracowników największych instytucji finansowych, co daje szanse na realne zmiany w biznesie.