Nie taki prąd straszny

Firma: Grupa Enea

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dzieci są najczęstszymi ofiarami porażenia prądem. ENEA podejmuje działania edukujące dzieci przedszkolne oraz uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. W ramach programu “Nie taki prąd straszny” wolontariusze i bohater filmu Krzyś Elektryk tłumaczą dzieciom, jak powstaje prąd, wyjaśniają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i promują oszczędzanie energii na co dzień. Wykonują także ciekawe doświadczenia z prądem, uzyskując go np. z ziemniaka czy napoju gazowanego. Program uzyskał patronat Minister Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wicewojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. W 2011 r. prawie 5 tys. dzieci wzięło udział w programie edukacyjnym.