NHpedia

Firma: ArcelorMittal Poland

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ArcelorMittal Poland wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym i portalem TerazHuta.pl stworzył stronę internetową www.NHpedia.pl – dwujęzyczny portal edukacyjny poświęcony historii Nowej Huty. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o Nowej Hucie, digitalizacja zasobów opisujących historię miasta oraz zbudowanie platformy informacyjnej dla interesariuszy zagranicznych. ArcelorMittal, firma działająca w 60 krajach, zaangażował się w projekt NHpedia, chcąc zwrócić uwagę na stereotypy dotyczące przemysłu ciężkiego w Europie Wschodniej. Przy projekcie współpracowało blisko stu interesariuszy z różnych grup, również pracownicy firmy, w ramach wolontariatu pracowniczego.