Nagroda Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2001

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagroda w wysokości 100 tys. zł, przyznawana corocznie od 2001 r. wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje w Polsce styl myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Przyznawana jest w 3 kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego, publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Nagroda trafia do osób, które swoimi działaniami poruszają innych do refleksji i działania. W 2001 r. jej laureatami byli: Jan Nowak-Jeziorański, Stefan Swieżawski, ks. Herbert Hlubek. Od 2001 r. nagrodę przyznano 19 razy, wyróżniając 57 laureatów. Co roku w Dniach Tischnerowskich uczestniczy ponad 600 osób.