Na rzecz dzieci z domów dziecka

Firma: Instytut Monitorowania Mediów

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2008 r. w bliskim sąsiedztwie siedziby IMM znajdują się dwa domy dziecka ? rodzinny i państwowy, i to je właśnie wybrano do współpracy. Spotkania z opiekunami pozwoliły uzyskać informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań podopiecznych. Dzięki temu w okresie świąt, kiedy rozpoczęto współpracę, pracownicy Instytutu mogli przygotować dzieciom prezenty. Pod hasłem „Świąteczna adopcja” każdy z działów „zaadoptował”, czyli wybrał od jednego do trojga dzieci, dla których przygotował paczki. Poza pracownikami IMM włączył do swoich działań klientów firmy. Między 8 a 12 grudnia wysłano drogą e-mailową korporacyjne kartki świąteczne, w treści których zawarto informacje mogące m.in. pomóc dzieciom z domów dziecka.