Moje finanse

Firma: Citi Handlowy

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2005

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem programu jest przygotowanie uczniów do efektywnego zarządzania swoimi finansami (poprzez wykształcenie pozytywnych nawyków i zachowań w tym obszarze) z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji obecnie i w przyszłości. Uczestnicząca w programie młodzież zdobywa wiedzę dotyczącą zasad inwestowania w obligacje, fundusze inwestycyjne i inne narzędzia finansowe, uczy się podejmować optymalne decyzje w kontaktach z instytucjami finansowymi, poznaje podstawowe usługi bankowe, rozumie potrzebę sporządzania budżetu domowego i planowania wydatków oraz zgłębia zasady działania sektora bankowego i funduszy emerytalnych.