Mikomax dla społeczności lokalnej – Mikomax

Firma: Mikomax

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2006

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fabryka Mebli Biurowych Mikomax Sp. z o.o. w ramach działań na rzecz społeczności lokalnej od 1995 r. przekazuje meble instytucjom i organizacjom pozarządowym z Łodzi. Wśród nich są szpitale i ośrodki zdrowia (m.in. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka, Szpital Kliniczny Nr 3 im. S. Sterlinga, Szpital im. Janusza Korczaka), stowarzyszenia (m.in. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Słyszę serce”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Łódzki Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Niepełnosprawnych), kluby sportowe (m.in. Łódzki Klub Jeździecki, Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”), ośrodki wychowawcze, fundacje (m.in. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „KRWINKA”), straż pożarna, przedszkola, szkoły, schroniska dla zwierząt oraz wiele innych. Wartość darowizny w 2006 r. wyniosła ok. 52 tys. zł.