Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży

Firma: Philip Morris Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2006

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program „Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży – Małopolska 2006” został zorganizowany pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W akcji wzięły udział 52 gminy i 6 powiatów z regionu krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego. W ramach kampanii skierowanej do małopolskich sprzedawców trafiło ponad 5 tys. ulotek z informacją o grożących karach i sposobach odmawiania sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Zostały również zorganizowane szkolenia dla psychologów i pedagogów szkolnych (w sumie 140), sprzedawców (97 osób), nauczycieli (106 osób) i rodziców (kilka tys. osób), a także uczniów szkół handlowych (217 osób).