Między nami sąsiadami

Firma: Provident Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Między nami sąsiadami” to konkurs na najlepszy projekt wolontariatu sąsiedzkiego, którym firma chciała zachęcić do działalności wolontariackiej społeczności lokalne, ożywić sąsiedzką inicjatywę, a tym samym przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami są sąsiedzi wolontariusze – ludzie, którzy mają pomysł na to, jak zmienić na lepsze najbliższe otoczenie. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie krótkiego opisu problemu oraz zebranie grupy osób chętnych do pracy. Najlepszy projekt otrzymuje grant finansowy na realizację pomysłu w wysokości 5 tys. zł. Do tej pory zostały zrealizowane dwa projekty wolontariatu sąsiedzkiego – na osiedlu Gdańsk Morena (odnowienie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy udziale 20 osób) oraz w gminie Stare Włóki koło Olsztyna (trójka młodych ludzi przygotowała od podstaw boisko do piłki siatkowej). Zwycięski projekt „Ogródek i chatka dla wnuczka i dziadka” został zrealizowany na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy wiosną 2011 r.