MentorPlace – mentoring liderek NGO przez kobiety z kadry zarządzającej IBM

Firma: IBM

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W celu realizacji projektu zbudowane zostało partnerstwo pomiędzy IBM Polska i Fundacją Feminoteka działającą na rzecz kobiet. Zrekrutowano 12 przedstawicielek III sektora, a także mentorki – kobiety z najwyższej kadry zarządzającej IBM. Projekt rozpoczął się od szkolenia i integracji podopiecznych z mentorkami. Mentoring zakładał kontakt minimum raz, a najczęściej kilka razy, w miesiącu przez ponad pół roku. Opierał się na osobistych spotkaniach, rozmowach telefonicznych oraz wymianie e-maili. Obejmował różne tematy, począwszy od zarządzania pracownikami, po tworzenie strategii działań, PR, współpracę z biznesem czy wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy. Stworzona została również platforma online dla podopiecznych i mentorek, na której umieszczone zostały liczne materiały edukacyjne, z których korzystają pracownicy IBM.