Mecenat nad Filharmonią Narodową i wsparcie polskiej sztuki współczesnej

Firma: Bayer

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2002

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma Bayer, jako mecenas Filharmonii Narodowej w Warszawie, wsparła cykl niedzielnych koncertów dla dzieci, prowadzonych przez Jadwigę Mackiewicz – Ciocię Jadzię oraz sfinansowała wydanie płyty, będącej zapisem koncertu inauguracyjnego VIII Forum Lutosławskiego. Bayer było także jedną z pierwszych firm w Polsce, która przez stworzenie własnej galerii pod nazwą Studio Bayer popularyzowała polską sztukę współczesną.