Manifest Alkoholowy

Firma: Kompania Piwowarska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2005

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Manifest Alkoholowy to program odpowiedzialnej komunikacji marketingowej i samoregulacji biznesu. Objął on wszystkich pracowników firmy tworzących komunikację marketingową oraz pracowników współpracujących z nimi agencji reklamowych. W zakres terminu komunikacja marketingowa włączone zostały wszelkie media, opakowania, promocje, product placement, merchandising, sponsoring oraz badania marketingowe. Do nadzoru nad zgodnością działań z deklaracjami powołana została Komisja ds. zgodności marketingowej, której celem było akceptowanie, sugerowanie zmian lub odrzucanie projektów i działań marketingowych. Materiały i pomysły związane z komunikacją marketingową przedstawione były komisji do zaopiniowania. Odpowiedzialna komunikacja marketingowa Kompanii Piwowarskiej oparta została na zobowiązaniach zawartych w Kodeksie Reklamowym Browarów Polskich, Manifeście Alkoholowym SABMiller i Kodeksie Marketingowym SABMiller.