Mam Haka na Raka

Firma: GlaxoSmithKline

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” powstał z myślą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w pełni odpowiedzialnego za zdrowie swoje i swoich bliskich. Inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dowiadują się, jak walczyć z chorobami nowotworowymi, a następnie organizują w swoim środowisku imprezy i happeningi, by w niekonwencjonalny sposób przekazać tę wiedzę. Sto najaktywniejszych zespołów bierze udział w Warsztacie Kreatywnym, gdzie wymyśla ogólnopolską kampanię społeczną o profilaktyce nowotworowej, a zwycięski projekt realizowany jest przez profesjonalną agencję reklamową i emitowany nieodpłatnie na terenie całego kraju. W edycjach w 2008 i 2009 r. wzięło udział odpowiednio 2800 i 3000 zespołów.