Lider Animator

Firma: Coca-Cola Poland Services

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Coca-Cola Poland Services chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej, w poprawie samopoczucia i jakości życia ludzi w każdym wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy ich zdrowia. Lider Animator to program społeczny uruchomiony z okazji UEFA EURO 2012TM; jego celem jest promowanie aktywnego stylu życia jako filozofii życiowej, w której chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale także o zachęcanie do bycia aktywnym na co dzień. Program skierowany jest do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy oparte na aktywności fizycznej.