Leroy Merlin dba o czystość powietrza

Firma: Leroy Merlin

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Leroy Merlin dba o czystość powietrza. Pod koniec 2017 r. zarząd firmy podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży kotłów grzewczych niespełniających wymagań ekoprojektu tj. wszystkich kotłów poniżej klasy 5 na paliwo stałe. Kotły zostały wycofane ze wszystkich sklepów do dnia 1 stycznia 2018 r.. Decyzja o wycofaniu ze sprzedaży pieców z asortymentu sklepów Leroy Merlin została podyktowana troską o środowisko naturalne i jakość powietrza. Wpływ na nią miał także dialog ze społecznościami.