Lekkoatletyka dla każdego

Firma: Nestlé Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem jest promocja ruchu i prawidłowego odżywiania się, tak aby przeciwdziałać problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci w Polsce. Dzieci z klas 1–3 wzięły udział w zabawach lekkoatletycznych połączonych z podstawami zdrowego odżywiania, uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej i gimnazjum oprócz udziału w bardziej zaawansowanych lekcjach dotyczących żywienia, uczestniczyli w treningach i zawodach lekkoatletycznych. Dla wszystkich organizowano imprezy sportowe połączone z dorocznym wielkim finałem Nestlé Cup. W szkołach program prowadzili przeszkoleni nauczyciele trenerzy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz dietetycy Nestlé. Realizacja programu była możliwa dzięki współdziałaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, PZLA, przedstawicieli szkół,samorządu terytorialnego oraz ambasadorów programu.W programie wzięło udział ponad 110 tys. dzieci z 500 szkół, zorganizowano ponad 1000 wydarzeń sportowych i zawodów międzyszkolnych (ponad 120).