Laboratoria językowe

Firma: ArcelorMittal Poland

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Laboratoria językowe na terenie szkół i uczelni, których w 2008 r. było blisko 20, powstały w 4 miastach, w których zlokalizowane są huty ArcelorMittal Poland (Kraków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Świętochłowice). Zaangażowanie firmy polega na uzupełnieniu bądź całkowitym wyposażeniu pracowni językowych w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych technologii cyfrowych oraz zasobów internetu. Wybór placówek objętych projektem dokonywany jest po konsultacjach z władzami miast, wydziałami edukacji, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz na podstawie analiz lokalnych. Beneficjenci zobowiązani są do raportowania poziomu i metod wykorzystania pozyskanych zasobów.