Kształtowanie dobrej przestrzeni publicznej na Woli

Firma: Skanska w Polsce

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Audyt fragmentu dzielnicy pod kątem otwartości i dostępności dla mieszkańców. Wnioski z audytu opracowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane władzom lokalnym i uwzględnione w strategii dzielnicy. Audyt uzupełniły działania aktywizujące społeczność. Jednym z nich było stworzenie w sercu Woli tymczasowego miejsca odpoczynku-Placu CytryNowego, który miał być zalążkiem przyszłej przestrzeni publicznej przy biurowcu Spark. Na czas budowy niezagospodarowany skwer stał się ważnym miejscem wydarzeń społecznych prowadzonych przez Fundację Na Miejscu. Odbywały się warsztaty z seniorami i dziećmi, akcje promujące lokalny handel. Na Placu stanęła Budka z Historiami, w której mieszkańcy nagrywali swoje opowieści o dawnej Woli, a przed świętami warszawiacy zostali zaproszeni na wspólne ubieranie choinki i pakowanie prezentów w papier ozdobiony lokalną gwarą. Skwer stał się miejscem wystaw, z których pierwsza uświetniła obchody stulecia dzielnicy.