Konkurs grantowy „Wolontariusze AmRest”

Firma: AmRest

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konkurs grantowy „Wolontariusze AmRest” ma na celu inspirowanie pracowników do wspierania lokalnych społeczności. Proste zasady pozwalają na udział pracownikom każdego szczebla. Wystarczy zebrać min. trzyosobową grupę koleżanek i kolegów z pracy, a następnie wypełnić wniosek, przedstawiając cel projektu oraz kosztorys. Komisja konkursowa nagradza najlepsze zgłoszenia kwotą do 3 tys. zł. Ocenie zostają poddane m.in. faktyczna praca i zaangażowanie pracowników oraz promowanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym. Co oznacza, że wyróżnione zostają projekty, w których pracownicy wykazują się sprawczością i entuzjazmem, a także zachęcają do udziału innych.