Komiksy Ekonomiczne

Firma: Santander Bank Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Santander Bank Polska realizuje działania z zakresu edukacji ekonomicznej. Projekt Komiksy Ekonomiczne realizowany jest przez Fundację Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, której Bank jest partnerem. Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży mająca zwiększyć świadomość ekonomiczną i wskazywać, że wolność gospodarcza, którą można się cieszyć, zależy również od poziomu wiedzy i kompetencji obywateli w tym zakresie. Komiksy wybierane są w ramach konkursu otwartego dla wszystkich twórców. Po rozstrzygnięciu przygotowywana jest antologia zawierająca najlepsze prace. Drukowana jest ona w 15 tys. egzemplarzy, a paczki zawierające po 20 komiksów wysyłane są do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Pod koniec roku szkolnego organizowana jest konferencja dla nauczycieli traktująca o metodach nauczania przedmiotów ekonomicznych w szkołach.