Kobiety w przywództwie

Firma: Alcatel

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2005

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

8 marca 2005 r. firma Alcatel zainicjowała pięcioletni program Kobiety w przywództwie, którego głównym celem było wyrównanie poziomu zatrudnienia przedstawicieli obu płci na wysokich stanowiskach kierowniczych. Ważną częścią projektu jest dzielenie się wiedzą. Kobiety zajmujące w firmie najwyższe stanowiska prezentują w intranecie swoją drogę kariery i udzielają praktycznych wskazówek osobom, które chciałyby podążyć ich śladem. Uruchomiono równolegle program mentorski, w którym poprzez interaktywne narzędzia osoby o rozległej wiedzy i umiejętnościach wspierały potencjalnych kandydatów na stanowiska menedżerskie w realizacji ich planów rozwojowych. Alcatel został wówczas członkiem międzynarodowej organizacji European Professional Womens, oferując w niej roczne członkostwo wybranym pracownicom.