Kobiety w biznesie

Firma: Deloitte

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Deloitte rozwija program Kobiety w biznesie, który jest częścią strategii Inclusion and Diversity. Program zawierał działania edukacyjno-informacyjne, tj. spotkania i szkolenia w ramach klubu SheOX, cykl globalnych webcastów organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (z udziałem kobiet liderek reprezentujących różne części świata) czy panel Deloitte w ramach Tygodnia Kobiet Sukcesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Firma przeprowadziła również badanie „SheFO”, czyli finanse na obcasach. Kariera kobiet w zarządzaniu finansami, będące analizą możliwości rozwoju kariery kobiet w środowisku finansowym. Idee promujące równość płci znalazły odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej firmy dotyczącej wynagrodzeń, dostępie do szkoleń oraz ułatwianiu kobietom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.