Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją

Firma: Procter&Gamble

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2007

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

P&G aktywnie wspiera lokalną społeczność, oferując swoją pomoc w wielu zakresach, między innymi poprzez program „Klubu Dzieci Targówka”, będący częścią strategii firmy: „Żyj, poznawaj, rozwijaj się”. P&G daje możliwość osobistej realizacji pasji pracowników nie tylko przez wykonywaną pracę, ale również poprzez pomaganie innym, co daje wolontariuszom poczucie satysfakcji i integracji poza biurem. Istotą programu „Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją” jest wolontariat pracowniczy. Dzięki współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 58 i Zespołu Szkół nr 34, Radą Dzielnicy Targówek Fabryczny oraz przy współudziale Stowarzyszenia Dzieci Targówka i władz Dzielnicy Targówek program mógł powstać i rozwinąć się. Zaangażowanie firmy we wspieranie szkoły i jej działalności oraz pomoc dla dzieci wstrzymało decyzję władz o jej likwidacji. Zajęcia pozalekcyjne przyniosły poprawę wyników w nauce, które widoczne są na corocznych egzaminach.