Karta zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci

Firma: Cyfrowy Polsat Canal+

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2004 r. Canal+ Cyfrowy wprowadził „Kartę zasad przyjmowania do emisji reklam adresowanych do dzieci”. Samoregulacja ta jest efektem prac Grupy Inicjatywa – Reklama dla Dzieci. W pracach Grupy uczestniczyli specjaliści w dziedzinach: praw dziecka, psychologii społecznej i prawa telewizyjnego, pedagodzy oraz przedstawiciele reklamodawców i twórców reklam. Celem Grupy było wypracowanie standardów, jakie powinny spełniać reklamy adresowane do dzieci poniżej 7. roku życia. Postanowienia karty wskazują, że niedopuszczalne są reklamy prezentujące agresję lub zawierające jakąkolwiek zachętę do stosowania przemocy. Określają, kiedy dopuszczalny jest udział dzieci w reklamie, wprowadzają zakaz emisji reklam produktów lub usług przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, takich jak piwo, środki antykoncepcyjne i higieny intymnej, leki, militaria, itp. w sąsiedztwie audycji przeznaczonych dla dzieci. Zakazują także emisji reklam, które prowadzą do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne, status materialny lub pozycję społeczną.