Kampania społeczna Bezpieczny przejazd –„Zatrzymaj się i żyj!”

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kampania, prowadzona od roku 2005, jest kierowana do wszystkich użytkowników ruchu drogowego (kierowców, rowerzystów, pieszych) z podziałem na osoby dorosłe i dzieci. Jej cel to podnoszenie świadomości o zagrożeniach związanych z uczestnictwem w ruchu na przejazdach i terenach kolejowych, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w tych miejscach. W 2013 r. o 1/4 zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na kolei, zaś liczba wypadków i incydentów spadła o 7,6%.