Kampania „Nie robię tego za darmo”

Firma: Inclick

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zwrócenie uwagi na skalę problemu powszechności bezpłatnych staży i praktyk dla osób wchodzących na rynek pracy oraz próby jego rozwiązywania poprzez promowanie etycznych firm oferujących wynagrodzenie za wykonywaną dla nich pracę jest celem rozpoczętej we wrześniu 2013 r. kampanii społecznej „Nie robię tego za darmo”. Została ona zainicjowana przez Inclick i jest organizowana we współpracy z Fundacją Wspieramy Wielkich Jutra oraz PR Commercial Communications. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową nierobietegozadarmo.pl, na której zamieszczane są historie byłych praktykantów i stażystów, a także głosy pracodawców oraz stanowiska ekspertów ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego. Prowadzona jest również komunikacja w social mediach oraz w tradycyjnych mediach. Pod koniec 2013 r. w kampanię zaangażowało się blisko 50 koalicjantów, wśród których znalazły się także uczelnie wyższe.