Inicjatywy branżowe – spotkania firm energetycznych – PGNiG – Konfrencja „Odpowiedzialna Energia”

Firma: PGNIG

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2009 r. odbyła się pierwsza konferencja PGNiG oraz PWC „Odpowiedzialna Energia” nt. zrównoważonego rozwoju branży energetycznej. 7 firm: PGNiG, EDF Polska, Gaz-System, GDF Suez Energia Polska, Tauron, ENEA i Vattnefall podpisało wówczas „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej”. W 2010 r. dołączyły kolejne: Fortum Power and Heat Polska, Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator i Dalkia Polska, które wyłoniły też projekty do wspólnej realizacji; za kluczowe obszary współpracy uznano: CSR jako źródło innowacji: obszar badań i rozwoju we współpracy z ośrodkami akademickimi oraz edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju; konieczność lepszej komunikacji działań, w tym dzielenia się dobrymi praktykami.