Henkel na rzecz społeczności Raciborza

Firma: Henkel Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1996

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W latach 1996-1999 firma Henkel Polska, której zakład produkcji detergentów zlokalizowany jest w Raciborzu, aktywnie wspierała lokalną społeczność raciborską. Firma przekazała darowizny na takie cele: budowa miejskiej oczyszczali ścieków w Raciborzu (1 mln marek), na likwidację starych kotłowni w centrum Raciborza(36 tys. zł), na remont basenu oraz pokoi zabiegowych w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Raciborzu (45 tys.), zakup sprzętu rehabilitacyjnego przez Śląskie Centrum Rehabilitacji. W czasie katastrofalnej powodzi w 1997 r. Henkel przekazał na rzecz powodzian kilkumilionowe wsparcie w produktach firmy, darach rzeczowych i darowiznach finansowych. W ramach tej pomocy wszystkie raciborskie rodziny dotknięte kataklizmem otrzymały paczki ze środkami dezynfekującymi, czyszczącymi i piorącymi, które dostarczane były bezpośrednio do domów powodzian firmowym transportem.