Henkel dla Akcji Pajacyk

Firma: Henkel Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1999

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W latach 1999-2000 Henkel przekazał kwotę 255 tys. zł na konto Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w północno-wschodniej Polsce w ramach Akcji Pajacyk. Środki te pozwoliły na sfinansowanie 120 tys. obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin.