Góra Kamieńsk

Firma: PGE KWB Bełchatów

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Eksploatacja złoża węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje konieczność wyłączenia z użytkowania znacznych obszarów rolniczych i leśnych. W związku z tym PGE KWB Bełchatów zagospodarowała rekultywacyjnie zwałowisko tworząc na nim Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”. W porozumieniu z Dyrekcją Lasów Państwowych – właścicielem terenu – Kopalnia przygotowała na zwałowisku zewnętrznym również ponad 40 kilometrów ścieżek rowerowych umożliwiających zjazdy na rowerach MTB . Liczba osób korzystających z jego usług wrosła od 738 w roku 2004 do ponad 179 tys. w roku 2008, powstało blisko 60 nowych miejsc pracy. Usypanie góry stworzyło także odpowiednie warunki dla uruchomienia elektrowni wiatrowej, która działa od roku 2007.