Girls4Tech

Firma: Mastercard

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Projekt, którego adresatkami są uczennice w wieku od 9 do 13 lat. Celem programu jest zwiększenie świadomości potrzeby nauki przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt oraz obalenie mitu, że nauki ścisłe są trudne. Pracownicy Mastercard odpowiedzialni za projekt w danym kraju lub mieście zapraszają uczennice z wybranych szkół na 2-godzinne warsztaty, podczas których w małych grupach rozwiązują ciekawe zadania powiązane tematycznie z codzienną działalnością Mastercard. Polska edycja projektu odbyła się w listopadzie 2016 r. w Warszawie. 25 dziewcząt z dwóch warszawskich szkół wzięło udział w zajęciach przeprowadzonych przez 15 wolontariuszy-pracowników firmy. W ramach wybranych modułów uczennice dowiedziały się m.in. na czym polega przechowywanie danych przy wykorzystaniu szyfrowania, a także dlaczego ważne jest zachowanie poufności danych. Analizowały duże zbiory danych i uczyły się z nich korzystać.