Fundusz Kropla Beskidu

Firma: Coca-Cola HBC Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2006

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Środki Funduszu Kropla Beskidu przeznaczane są na konkurs dotacyjny dla najciekawszych inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności takich, które angażują społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego w Beskidzie Sądeckim. Fundusz działa na obszarze czterech gmin: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Przy ocenie projektów są uwzględniane m.in. praktyczny charakter proponowanych działań, wymierne korzyści dla społeczności lokalnych oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych w planowanie i realizację projektu. W 2006 r. czternaście kolejnych projektów zostało dofinansowanych z Funduszu.