Fundusz dla Płocka

Firma: PKN Orlen

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2003

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundusz uruchomiono w ramach partnerskiego programu „Forum dla Płocka”, rozpoczętego przez PKN Orlen, Urząd Miasta Płock i UNDP. Fundusz miał za zadanie wzmacnianie sektora pozarządowego poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, przeznaczonych na realizację wybranych zadań wpisanych do strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Początkowy budżet „Funduszu dla Płocka” wynosił 1,3 mln zł, na który złożyły się środki PKN Orlen (500 tys.), Miasta Płock (600 tys.) i Levi Strauss (200 tys.). Długofalowym celem projektu było także podnoszenie zdolności organizacyjnych sektora pozarządowego. Program jest kontynuowany do tej pory.