Forum lokalne „Środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska”

Firma: Grupa Enea

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Enea Elektrownia Połaniec, wchodząca w skład Grupy Enea, w ramach Forum Partnerstwa zorganizowała w 2017 r. forum lokalne: środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska. Spotkania z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, RDOŚ, miały na celu przedstawienie dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska oraz planów inwestycyjnych spółki w tym zakresie na następne lata. W forum wzięło udział 26 przedstawicieli władz lokalnych Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, RDOŚ. Działania te połączone były z konkursem plastycznym dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych, polegającym na zwizualizowaniu elektrowni w Połańcu na łonie natury.